Anđeli Praštaju

Author: Samujas Category: Jazz

1 thoughts on “ Anđeli Praštaju

  1. Maladal Reply
    • Anđeli su anđeli čuvari, vojska nebeska, duhovi, javljaju manje tajne i namere Božije, podstiču na vrlinu, stoje ljudima najbliže. Samo najviši čin prima svetlost i poznanje od samog Boga, a svi niži činovi se prosvećuju i primaju tajne od viših činova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *